Peilers

We werken in Harteklop vanuit 3 peilers die we zien als bouwsteen van een gezonde organisatie. Als de drie peilers in evenwicht zijn, krijg je een stabiele driehoek die verbinding, flow en eenheidsbewustzijn creëert.

1 vrijheid
jij kiest

 • jouw moment in de week, hoeveel uur
 • welke soort leerlingen
 • welke soort muziek, instrument(en)
 • eventueel een vernieuwend aanbod (alle ideeën welkom -een beetje zot mag ook-)

2 verantwoordelijkheid

 • wat je gekozen hebt mogen wij invullen en je bent er elke week (geen les in kerstvakantie, paasvakantie grote vakantie, feestdagen)
 • als je ziek bent, bel je alle leerlingen zelf af, deze lessen worden verplaatst naar de inhaalweek van het trimester.
 • lessen verplaatsen kan niet.
 • je bent tien minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig.
 • problemen overleg je met het secretariaat, niet wachten tot het te ver gekomen is
 • als je een lesdag annuleert omwille van een andere reden dan overmacht (examen op die dag, ziekte, iemand die sterft...), wordt er 10 euro van je vergoeding afgehouden


3 vertrouwen/vakmanschap

 • we geloven dat de lesgever kan wat zij/hij belooft aan te bieden
 • we controleren dus niet en vertrouwen dat de leerlingen wel zullen klagen indien nodig, dat 'het leven' zijn werk doet
 • we organiseren jaarlijks een enquête naar de leerlingen die ons veel feedback geeft
 • we werken vanuit openheid, alles is bespreekbaar voor zover het de structuur niet onderuit haalt, wij zijn ook niet perfect en leren elk jaar nog bij hoe je nu zo'n initiatief best stuurt/kwaliteit geeft
 • wie dat wil kan de boekhouding van Harteklop zien