Scholen

Je lichaam is je klankkast, bewuster gebruik maken van je klankkast brengt meer muziek in je leven!

Zingen verbindt mensen. Ademen vergroot de kracht in mensen. Bewust adem- en stemgebruik vergroot de vitaliteit en daadkracht in elke mens.

Steven Cnudde (een van de bezielers van Harteklop) reikt jongeren en leerkrachten praktische tools aan die dagelijks kunnen ingezet worden ter bevordering van

  • flow in de klas
  • zelfvertrouwen en vitaliteit
  • leerkracht-leerling relatie
  • omgaan met stress
  • omgaan met elkaar
  • conflicthantering
  • omgaan met grote uitdagingen in ons leven (scheiding, sterfgevallen, pesten...)

Heb je interesse om dit te organiseren op jouw school?

Je vindt alle info op levenswonder.be.