Prijs groepsreeks

Kinderen
reeks van 10 lessen van 1u: 97 €

Volwassenen
reeks van 10 lessen van 1u : 110 €

Wanneer er door vakantiedagen minder lessen zijn, wordt de prijs aangepast.

Werkwijze:  

- je volgt les op de voorziene data van de reeks 

- je betaalt het lesgeld in 1 keer voor de start van de reeks op het rekeningnummer van Harteklop vzw: IBAN BE39 8902 3410 8319 (met vermelding: NAAM + bvb. REEKS NOTENLEER)

- als je niet kan komen is er geen terugbetaling mogelijk, gezien de lage prijzen voor groepslessen. Iemand in je plaats les laten volgen is evenmin een optie, omdat het de rest van de groep vertraagt als er bvb. in les 6 opeens weer een beginner tussenzit.